برچسب: برنامه رامشگر بزرگ – بزرگداشت باربد – سخنان و آواز محمدرضا شجریان

۸ Comments

سخنان و آواز محمدرضا شجریان در برنامه رامشگر بزرگ – بزرگداشت باربد

    سخنان و آواز محمدرضا شجریان در برنامه‌ی رامشگر بزرگ فروردین سال ۱۳۶۸، به مناسبت بزرگداشت باربد در کشور…