برچسب: برنامه رامشگر بزرگ – بزرگداشت باربد – سخنان و آواز محمدرضا شجریان

۸ دیدگاه برای سخنان و آواز محمدرضا شجریان در برنامه رامشگر بزرگ – بزرگداشت باربد

سخنان و آواز محمدرضا شجریان در برنامه رامشگر بزرگ – بزرگداشت باربد

سخنان و آواز محمدرضا شجریان در برنامه‌ی رامشگر بزرگ فروردین سال ۱۳۶۸، به مناسبت بزرگداشت باربد در کشور تاجیکستان با…