برچسب: بزرگداشت فریدون مشیری – اجرای محمدرضا شجریان و حسین علیزاده

۰ Comment on بزرگداشت فریدون مشیری – اجرای محمدرضا شجریان و حسین علیزاده

بزرگداشت فریدون مشیری – اجرای محمدرضا شجریان و حسین علیزاده

بزرگداشت فریدون مشیری – اجرای محمدرضا شجریان و حسین علیزاده اجرا شده در سال ۱۳۸۰ به مناسبت بزرگداشت فریدون مشیری…