برچسب: بیابان عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۱ دیدگاه برای بیابان عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی در شوشتری

بیابان عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی در شوشتری

بیابان عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی اجرای خصوصی شوشتری در منزل دکتر علی خادمی در مونیخ…