برچسب: حسین ابراهیمی دلار

۰ Comment on سنتورنوازی حسین ابراهیمی دلار – خیانت اثر اردوان کامکار

سنتورنوازی حسین ابراهیمی دلار – خیانت اثر اردوان کامکار

سنتورنوازی حسین ابراهیمی دلار – خیانت اثر اردوان کامکار موسیقی فیلم سنتوری به آهنگسازی استاد اردوان کامکار که نقش مهمی…