برچسب: خصوصی تصویری – محمدرضا شجریان، شهرام میرجلالی و سراج

۲۱ Comments

خصوصی تصویری – محمدرضا شجریان، شهرام میرجلالی و سراج

  آواز استاد در ماهور و بیات اصفهان هست که احتمالا سال گذشته در منزل مرحوم استاد حسین عمومی (...