برچسب: درد عشق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ماهور