برچسب: ریتم گیری

۱ دیدگاه برای تمرین جهت ریتم‌گیری تار – محمدرضا لطفی و محسن کثیرالسفر

تمرین جهت ریتم‌گیری تار – محمدرضا لطفی و محسن کثیرالسفر

تمرین جهت ریتم‌گیری تار – محمدرضا لطفی و محسن کثیرالسفر سپاس فراوان از حمیدرضا عزیز بابت ارسال این اجرا دانلود…