برچسب: ساندیپ دس

۷ دیدگاه برای دونوازی کیهان کلهر و ساندیپ دس در پارک Mason District – تصویری

دونوازی کیهان کلهر و ساندیپ دس در پارک Mason District – تصویری

دونوازی کیهان کلهر و سندیپ داس در فضای باز پارکی در ویرجینیا نیم ساعت از اجرای یک ساعته‌ی ۲۲ آگوست،۲۰۱۴…