برچسب: سعید سلطانپور

۰ Comment

شب‌های شعر انستیتو گوته – شب پنجم

سخنرانی باقر مومنی شعرخوانی اسماعیل شاهرودی، سعید سلطانپور، اورنگ خضرایی، علی موسوی گرمارودی شب پنجم: در شب پنجم باقر مومنی...