برچسب: شجریان و گروه شهناز در گلد هاله

۰ Comment

کنسرت محمدرضا شجریان و گروه شهناز در گلد هاله، ماینز، آلمان

  تور اروپایی محمدرضا شجریان و گروه شهناز به سرپرستی مجید درخشانی از ۲۵ شهریور با اجرای قطعات جدید آغاز...