برچسب: صبح مشتاقان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۰ Comment on صبح مشتاقان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

صبح مشتاقان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

صبح مشتاقان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی در بیات اصفهان تشکر زیاد از جناب محسن رحمانی عزیز…