برچسب: عالم شیرین – اجرای خصوصی محمودی خوانساری، حبیب‌الله بدیعی و فرهنگ شریف