برچسب: ماه تارنوازان

۰ Comment on ماه تارنوازان – حامد فکوری و فرهاد صفری

ماه تارنوازان – حامد فکوری و فرهاد صفری

ماه تارنوازان – حامد فکوری و فرهاد صفری خصوصی تقدیم می‌کند ماه تارنوازن هرشب ستاره‌ایتار : حامد فکوریتنبک : فرهاد…

۰ Comment on ماه تارنوازان – علی صمدپور

ماه تارنوازان – علی صمدپور

ماه تارنوازان – علی صمدپور  خصوصی تقدیم می‌کند ماه تارنوازن این اجرا برای نخستین بار از طریق رسانه‌ی خصوصی منتشر…

۰ Comment on ماه تارنوازان – ایمان عنصری

ماه تارنوازان – ایمان عنصری

ماه تارنوازان – ایمان عنصری خصوصی تقدیم می‌کند ماه تارنوازن اجرای سال ۱۳۹۵ با تار ساخت استاد محمود فرهمنداستدیو شخصی…

۰ Comment on ماه تارنوازان – مهران مهرنیا

ماه تارنوازان – مهران مهرنیا

ماه تارنوازان – مهران مهرنیا  خصوصی تقدیم می‌کند ماه تارنوازن اجرایی بداهه که به سفارش رسانه‌ی خصوصی اجرا شده است….

۱ دیدگاه برای ماه تارنوازان – احسان عبایی

ماه تارنوازان – احسان عبایی

ماه تارنوازان – احسان عبایی خصوصی تقدیم می‌کند ماه تارنوازن اجرایی بداهه که به سفارش رسانه‌ی خصوصی اجرا شده است….

۰ Comment on ماه تارنوازان – مازیار شاهی

ماه تارنوازان – مازیار شاهی

ماه تارنوازان – مازیار شاهی خصوصی تقدیم می‌کند ماه تارنوازن اجرایی بداهه که به سفارش رسانه‌ی خصوصی اجرا شده است….

۰ Comment on ماه تارنوازان – آزاده امیری

ماه تارنوازان – آزاده امیری

ماه تارنوازان – آزاده امیری خصوصی تقدیم می‌کند ماه تارنوازن اجرایی بداهه که به سفارش رسانه‌ی خصوصی اجرا شده است….

۰ Comment on ماه تارنوازان – هامان خلیلی و سهیل اله‌دادیان

ماه تارنوازان – هامان خلیلی و سهیل اله‌دادیان

ماه تارنوازان – هامان خلیلی و سهیل اله‌دادیان  خصوصی تقدیم می‌کند ماه تارنوازن تار: هامان خلیلیتنبک: سهیل اله دادیانآواز بیات…

۰ Comment on ماه تارنوازان – میدیا فرج‌نژاد و نبیل یوسف شریداوی

ماه تارنوازان – میدیا فرج‌نژاد و نبیل یوسف شریداوی

ماه تارنوازان – میدیا فرج‌نژاد و نبیل یوسف شریداوی خصوصی تقدیم می‌کند ماه تارنوازن جزر و مد تار: میدیا فرج…

۰ Comment on ماه تارنوازان – قاسم رحیم‌زاده و کامبیز گنجه‌ای

ماه تارنوازان – قاسم رحیم‌زاده و کامبیز گنجه‌ای

ماه تارنوازان – قاسم رحیم‌زاده و کامبیز گنجه‌ای خصوصی تقدیم می‌کند ماه تارنوازن تار: قاسم رحیم‌زادهتمبک: کامبیز گنجه‌ای از آلبوم…

۰ Comment on ماه تارنوازان – سامان صادقیان و جعفر قاضی‌عسکر

ماه تارنوازان – سامان صادقیان و جعفر قاضی‌عسکر

ماه تارنوازان – سامان صادقیان و جعفر قاضی‌عسکر خصوصی تقدیم می‌کند ماه تارنوازن بخش هایی از آلبوم «تاروار» که در…

۱ دیدگاه برای ماه تارنوازان – علی‌اصغر عربشاهی

ماه تارنوازان – علی‌اصغر عربشاهی

ماه تارنوازان – علی‌اصغر عربشاهی خصوصی تقدیم می‌کند ماه تارنوازن اجرای خصوصی به تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۷ در نوا و…