برچسب: محمدعلی درخشانی

۰ Comment

سپیده – شهرام ناظری، محمدرضا لطفی و گروه شیدا

سپیده - شهرام ناظری، محمدرضا لطفی و گروه شیدا صوتی این اجرا را قبلا گذاشته بودم[اینجا]. ولی فایل تصویریش خیلی...
۷ Comments

چاووش ۲ – شجریان، ناظری، لطفی و گروه شیدا