برچسب: محمد خلیلی

۰ Comment

شب‌های شعر انستیتو گوته – شب ششم

سخنرانی هانس بیکر و هوشنگ گلشیری شعرخوانی سیاوش کسرایی، فریدون مشیری، محمد خلیلی، حسن ندیمی شب ششم: هوشنگ گلشیری در...