برچسب: مستند “کنسرتی که اجرا نشد” – پرویز یاحقی

۰ Comment on کنسرتی که اجرا نشد – مستندی از زندگی پرویز یاحقی

کنسرتی که اجرا نشد – مستندی از زندگی پرویز یاحقی

کنسرتی که اجرا نشد – مستندی از زندگی پرویز یاحقی. بی بی سی فارسی در برنامه‏‌ی آپارات، فیلم مستند کنسرتی…