برچسب: مصاحبه ی تصویری با محمدرضا شجریان قبل از کنسرت با گروه شهناز

۲ Comments

مصاحبه ی تصویری با محمدرضا شجریان قبل از کنسرت با گروه شهناز

  این مصاحبه در ۲۷آوریل سال ۲۰۱۲ انجام شده در شهر دورهام؛ با همراهی پروفسور امید صافی و ترجمه ی...