برچسب: موسیقی ایران

۵ دیدگاه برای سنت زنده: موسیقی ایران

سنت زنده: موسیقی ایران

سنت زنده: موسیقی ایران این قطعات سال ۱۹۵۵ (۶۰ سال پیش) در تهران و مشهد توسط Deben Bhattacharya ضبط شده…