برچسب: نسیم صبح

۷ Comments

نسیم صبح – دو اجرای خصوصی شجریان، درخشانی و عندلیبی

  دو اجرای خصوصی به تاریخ‌های ۲ و ۱۸ فروردین سال ۱۳۶۷ در مانتز چه کیفیت خوبی هم دارن دانلود…