برچسب: پیر مغان – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی در افشاری

۰ Comment on پیر مغان – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگ‌فر در افشاری

پیر مغان – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگ‌فر در افشاری

پیر مغان – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی در افشاری قسمت اول همراه با تنبک ناصر فرهنگفر قسمت دوم تک‌نوازی تار…