برچسب: کنسرت تصویری علیرضا قربانی، فرهاد فخرالدینی و ارکستر ملی ایران