برچسب: کنسرت تصویری کیهان کلهر و اردال ارزنجان در اسکوپیه(مقدونیه شمالی)

۶ Comments

کنسرت اسکوپیه کیهان کلهر و اردال ارزنجان (مقدونیه شمالی)

کنسرت اسکوپیه کیهان کلهر و اردال ارزنجان (مقدونیه شمالی) این اجرا ۲۰ آبان ۱۳۹۹ از طریق یوتیوب و فیسبوک به…