برچسب: کنسرت تصویری گروه مهر آیین در شصتمین بینال موسیقی ونیز