برچسب: کنسرت تصویری یاد ایام در نمایشگاه تهران – محمدرضا شجریان و گروه آوا

۴ Comments

کنسرت تصویری یاد ایام در نمایشگاه تهران – محمدرضا شجریان و گروه آوا

بخش دوم از اجرای کنسرت در نمایشگاه بین‌المللی در سال ۱۳۷۵ شور سنتور: جواد بطحایی عود و سه‌تار: محمد فیروزی...