برچسب: کنسرت حاج قربان سلیمانی و علیرضا سلیمانی در فستیوال نواهای جاویدان

۰ Comment on کنسرت حاج قربان سلیمانی و علیرضا سلیمانی در فستیوال نواهای جاویدان

کنسرت حاج قربان سلیمانی و علیرضا سلیمانی در فستیوال نواهای جاویدان

کنسرت حاج قربان سلیمانی و علیرضا سلیمانی در فستیوال نواهای جاویدان  لندن، سالن کویین الیزابت، سال ۱۳۷۹موسسه هنری نوا حاج…