برچسب: کنسرت صدای صلح – وحید تاج، کیوان ساکت و گروه کر بهار

۰ Comment

کنسرت صدای صلح – وحید تاج، کیوان ساکت و گروه کر بهار(بخش دوم اضافه شد)

کنسرت صدای صلح در بهار ۱۳۹۸ در کلیسای سنت کلوتیلد پاریس اجرا شد. این اجرا توسط گروه کُر بهار و…