برچسب: کنسرت کرمانشاه

۰ Comment on سخنرانی حسین علیزاده و دونوازی با داریوش زرگری – همایش کرمانشاه

سخنرانی حسین علیزاده و دونوازی با داریوش زرگری – همایش کرمانشاه

سخنرانی حسین علیزاده و دونوازی با داریوش زرگری – همایش کرمانشاه اجرای ۲۲ اسفند ۱۳۷۷ سپاس از بابک و علیرضا…