برچسب: کیهان کلهر و مجید خلج – گفتگوی کمانچه و تمبک – BBC

۰ Comment on گفتگوی کمانچه و تنبک – کنسرت کیهان کلهر و مجید خلج – لندن

گفتگوی کمانچه و تنبک – کنسرت کیهان کلهر و مجید خلج – لندن

گفتگوی کمانچه و تنبک بخشی از کنسرت دو نوازی کمانچه با تنبک، دف و ضرب انگشتی بداهه نوازی در راست‌پنج‌گاه…