برچسب: گزارش ایسنا و ایرنا از مراسم خاکسپاری محمدرضا شجریان

۲ دیدگاه برای مراسم خاکسپاری محمدرضا شجریان

مراسم خاکسپاری محمدرضا شجریان

مراسم خاکسپاری محمدرضا شجریان  فعلا فیلم خوبی از مراسم به دستمان نرسیده دوتا گزارش ایسنا و ایرنا را در زیر…