برچسب: دکتر فوژان زینی

۲ دیدگاه برای مصاحبه محمدرضا شجریان با دکتر فوژان زینی – صوتی و تصویری

مصاحبه محمدرضا شجریان با دکتر فوژان زینی – صوتی و تصویری

مصاحبه شجریان با فوژان زینی فوژان زینی: امروز حرف و پیامتون واسه کسایی که میبیننتون و میشنونتون چیه؟ – “امروز، من…