برچسب: جهانبخش پازوکی

۷ Comments

خوشه‌چین – اجرای خصوصی استادان شجریان، موسوی، شهناز، پازوکی و ساغری – ۱۲ دی ۶۱

    قبلا گذاشته بودمش ولی این کل اجراس و هم اینکه کیفیتش بهتره سپاس از بهنود عزیز عیدتون مبارک...