برچسب: ژیوان گاسپاریان

۲ Comments

به تماشای آب‌های سپید – حسین علیزاده و ژیوان گاسپاریان

 

۰ Comment

منتخبی از کنسرت ژیوان گاسپاریان و حسین علیزاده پخش شده از BBC

منتخبی از کنسرت ژیوان گاسپاریان و حسین علیزاده پخش شده از BBC مهرماه ۱۳۹۱ جان من سرود گل سوگواران خموش...