برچسب: امید مظهری

۲ Comments

قصرُ دشت – صداهای تازه – مجموعه آثار

 

۱ Comment

کلاس آواز سه نفره در محضر شجریان – مجتبی عسگری، امید مظهری و پارسا حسن‌دخت

کلاس آواز سه نفره درس پس دادن سه تن از شاگردان استاد شجریان در ردیف بیات ترک هر سه خیلی...