برچسب: Rembrandt Trio

۲ دیدگاه برای کیهان کلهر و گروه سه‌نفره Rembrandt – بخش دوم کنسرت تصویری

کیهان کلهر و گروه سه‌نفره Rembrandt – بخش دوم کنسرت تصویری

کیهان کلهر و گروه سه‌نفره Rembrandt – بخش دوم کنسرت تصویری بخش اول کنسرت را قبلا در سایت قرار داده…

۲ دیدگاه برای کیهان کلهر و گروه سه‌نفره Rembrandt – بخش اول کنسرت تصویری

کیهان کلهر و گروه سه‌نفره Rembrandt – بخش اول کنسرت تصویری

کیهان کلهر و گروه سه‌نفره Rembrandt – بخش اول کنسرت تصویری اجرای ۲۴اسفند ۱۳۹۳ در شهر رتردام خیلی اجرای قشنگیه!…