خصوصی

ماه: تیر ۱۳۹۰

۰

کنسرت قصیده – محمد معتمدی و روزاریو – تصویری

۰

حسین علیزاده – نی نوا – تصویری

۲

شهرام ناظری و گروه دستان – تصویری

۱

اجرای خصوصی شجریان و عثمان محمدپرست و دو اجرای تصویری دیگر

۲

جشن هنر شیراز ۵۰ – شجریان، بهاری، بیگجه‌خانی – تصویری

۰

کیهان کلهر و بهروز جمالی – تصویری

۷

کنسرت تصویری فریاد اجرای مراکش – شجریان، کلهر، علیزاده و همایون شجریان

۰

مصاحبه‌ی خصوصی با محمدرضا شجریان در باغ هشتگرد

۹

پرویز مشکاتیان و ایرج بسطامی و گروه عارف | مژده‌ی بهار- تصویری

کانال تـلـگرام خصـوصـی