ماه: تیر ۱۳۹۵

۰ Comment

جام و باده – اجرای خصوصی احمد مراتب، حسن کسایی و جلیل شهناز

     

۸ Comments

مرا عاشقی شیدا – غلام‌حسین بنان و علی تجویدی (پالایش شده)

۱۸ Comments

۲۳ قطعه برای تار – فرهنگ شریف

   

۴ Comments

ساز و آواز – آواز همایون(برگ سبز ۱۶۳) – قوامی و شهناز

     

۴ Comments

ارغوان – محمدرضا لطفی

       

۲ Comments

حیران – اجرای خصوصی جلیل شهناز و حسن کسایی

     

۰ Comment

ارباب پرده‌ها – بداهه‌نوازی حسین علیزاده و حمید قنبری

     

۳ Comments

ساز و آواز – آواز شور(برگ سبز ۱۴۴) – مسعودی و عبادی

     

۲ Comments

خدمت جانان – اجرای خصوصی جلیل شهناز، درویش حسن خراباتی و حسین تهرانی

     

۰ Comment

عشق و زندگی – علی فربودنیا و رضا انسان

     

۰ Comment

باستان‌شناسی یک نغمه – درس‌گفتار محمدرضا درویشی

   

۱ Comment

مصاحبه با حسین قوامی – سرگذشتِ زندگی و کارِ هنری