خصوصی

ماه: تیر ۱۳۹۵

۰

جام و باده – اجرای خصوصی احمد مراتب، حسن کسایی و جلیل شهناز

۸

مرا عاشقی شیدا – غلام‌حسین بنان و علی تجویدی (پالایش شده)

۱۸

۲۳ قطعه برای تار – فرهنگ شریف

۴

ساز و آواز – آواز همایون(برگ سبز ۱۶۳) – قوامی و شهناز

۴

ارغوان – محمدرضا لطفی

۲

حیران – اجرای خصوصی جلیل شهناز و حسن کسایی

۰

ارباب پرده‌ها – بداهه‌نوازی حسین علیزاده و حمید قنبری

۳

ساز و آواز – آواز شور(برگ سبز ۱۴۴) – مسعودی و عبادی

۲

خدمت جانان – اجرای خصوصی جلیل شهناز، درویش حسن خراباتی و حسین تهرانی

۰

عشق و زندگی – علی فربودنیا و رضا انسان

۰

باستان‌شناسی یک نغمه – درس‌گفتار محمدرضا درویشی

۱

مصاحبه با حسین قوامی – سرگذشتِ زندگی و کارِ هنری

کانال تـلـگرام خصـوصـی