خصوصی

ماه: تیر ۱۳۹۷

۰

ویولن ایرانی – ناصر زرآبادی – مصاحبه و اجرا

۰

گفتگوی سازها – اجرایی از هنرمندان مختلف

۲

خسته‌دل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – شور

۵

گل‌های رادیو – شاخه گل ۲۷۷ – ویگن

۰

مناظر شرقی – کنسرت تصویری محمد معتمدی و گروه رامبراند تریو – اوترخت

۱

باده‌ی لعل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و بهداد بابایی

۱

زلف تابدار – اجراهای خصوصی محمدرضا شجریان، یعقوب انوش و همایون شجریان

۰

دیدار – علیرضاخدایاری و گروه نوا

کانال تـلـگرام خصـوصـی