دسته: محمدرضا شجریان – خصوصی

۰ Comment

گنج شایگان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – همایون

 

۴ Comments

راه خیال – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – ابوعطا

۳ Comments

دل‌سوخته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – بیات اصفهان

 

۰ Comment

همدم دل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – شور

   

۶ Comments

دل حزین – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – ماهور

 

۲ Comments

خسته‌دل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – شور

   

۱ Comment

باده‌ی لعل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و بهداد بابایی

 

۱ Comment

زلف تابدار – اجراهای خصوصی محمدرضا شجریان، یعقوب انوش و همایون شجریان

   

نسیم سحر – اجرای خصوصی جلیل شهناز، محمدرضا شجریان و جمشید محبی

 

۴ Comments

جام عدل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی – پالایش یافته

 

۶ Comments

شمع مزار – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی، ارجمندی و جولایی

۴ Comments

فراق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز یاحقی