خصوصی
۷

کیهان کلهر، بهرامی‌فرد و کثیرالسفر کنسرت تصویری اصفهان و افشاری – Candlelight Concert

۳

زمستان است و بی تو به سر نمیشود – شجریان، علیزاده، کلهر و همایون شجریان – تصویری

۰

اجرای خصوصی قرائت قرآن کریم – محمدرضا شجریان

۱۳

نکوداشت پرویز مشکاتیان؛ محمدرضا شجریان و گروه شهناز – تصویری

۰

گفتگو و اجرا – برندن ترزیک و نگار بوبان

۰

کنسرت قصیده – محمد معتمدی و روزاریو – تصویری

۰

حسین علیزاده – نی نوا – تصویری

۲

شهرام ناظری و گروه دستان – تصویری

۰

اجرای خصوصی شجریان و عثمان محمدپرست و دو اجرای تصویری دیگر

۲

جشن هنر شیراز ۵۰ – شجریان، بهاری، بیگجه‌خانی – تصویری

۰

کیهان کلهر و بهروز جمالی – تصویری

۷

کنسرت تصویری فریاد اجرای مراکش – شجریان، کلهر، علیزاده و همایون شجریان

کانال تـلـگرام خصـوصـی