خصوصی
۰

اعتراض لطفی به شجریان؛ گفته‌ها و ناگفته‌ها

۴

کنسرت تصویری قاصدک – شجریان، مشکاتیان و همایون شجریان

۲

کنسرت تصویری سلیمانیه عراق – محمدرضا شجریان و گروه آوا

۰

کنسرت محمدرضا شجریان و گروه شهناز در لندن پخش شده از BBC

۰

کنسرت محمدرضا شجریان و گروه شهناز در گلد هاله، ماینز، آلمان

۵

مصاحبه ی حمید متبسم با شبکه PDF در مورد ارکستر سیمرغ

۷

کیهان کلهر، بهرامی‌فرد و کثیرالسفر کنسرت تصویری اصفهان و افشاری – Candlelight Concert

۳

زمستان است و بی تو به سر نمیشود – شجریان، علیزاده، کلهر و همایون شجریان – تصویری

۱

اجرای خصوصی قرائت قرآن کریم – محمدرضا شجریان

۱۳

نکوداشت پرویز مشکاتیان؛ محمدرضا شجریان و گروه شهناز – تصویری

۰

گفتگو و اجرا – برندن ترزیک و نگار بوبان

۰

کنسرت قصیده – محمد معتمدی و روزاریو – تصویری

کانال تـلـگرام خصـوصـی