خصوصی

بیاتِ اصفهان

۰

آموزش آواز در رادیو – حسن کسایی

۰

رسم دلبری – اجرای خصوصی مظفر شفیعی و جلیل شهناز

۰

فرازستان معنا (۲) – تک‌نوازی‌های جلیل شهناز

۰

فرازستان معنا (۱) – تک‌نوازی‌های جلیل شهناز

۰

طبیب عشق – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک

۳

دل‌سوخته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – بیات اصفهان

۲

ساز و آواز – آواز بیات اصفهان(گل‌های تازه ۱۷۷) – نادر گلچین و فرهنگ شریف

۲

حدیث عشق – به یاد استاد کامران داروغه

۴

حدیث عشق – به یاد استاد حبیب‌الله بدیعی

۰

حدیث عشق – به یاد استاد علی‌اصغر بهاری

۰

به یاد قلندر – امیررضا باقری – اجرای خصوصی در بیات اصفهان

۲

سخن عشق – محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و گروه شیدا

کانال تـلـگرام خصـوصـی