خصوصی

همایون خرم

۲

نای شکسته – محمدرضا شجریان و همایون خرم

۰

حدیث عشق – به یاد استاد همایون خرم

۰

به یاد خالدی – اجرای خصوصی تجویدی، یاحقی، خرم، شریف و جهانشاه برومند

۰

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۵۸۷ – جلیل شهناز، همایون خرم و رضا صیرفی

۲

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۱۸۵ – همایون خرم و جواد معروفی

۴

زرد ملیجه – اجرای هنرمندان مختلف

کانال تـلـگرام خصـوصـی