خصوصی

ماهور

۱

آموزش آواز در رادیو – حسن کسایی

۴

سرو چمان اجرای دانشگاه برکلی – محمدرضا شجریان، داریوش پیرنیاکان، جمشید عندلیبی و مرتضی اعیان

۱

کنسرت تصویری فرهنگ شریف و سعید رودباری -اجرای شهرضا

۰

نغماتی در ماهور – اجرای خصوصی جلیل شهناز و حسن کسایی

۰

زخمه‌ی شریف – فرهنگ شریف – اجرای آزمایشی در ماهور

۶

دل حزین – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – ماهور

۱

زلف تابدار – اجراهای خصوصی محمدرضا شجریان، یعقوب انوش و همایون شجریان

۰

گل‌های رادیو – تکنوازان ۵۴۳ – ماهور

۰

هم‌نوایی در ماهور – کنسرت تصویری حسین علیزاده، ارشد طهماسبی و مجید خلج

۴

ماهور – کامبیز روشن‌روان، محمدرضا شجریان (۱۳۵۴) – از مجموعه صدا برای نوجوانان

۳

حدیث عشق – به یاد استاد جواد معروفی

۱

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۲۵۱ – پرویز یاحقی، احمد عبادی و جهانگیر ملک

کانال تـلـگرام خصـوصـی