خصوصی

ماهور

۰

نغماتی در ماهور – اجرای خصوصی جلیل شهناز و حسن کسایی

۰

زخمه‌ی شریف – فرهنگ شریف – اجرای آزمایشی در ماهور

۶

دل حزین – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – ماهور

۱

زلف تابدار – اجراهای خصوصی محمدرضا شجریان، یعقوب انوش و همایون شجریان

۰

گل‌های رادیو – تکنوازان ۵۴۳ – ماهور

۰

هم‌نوایی در ماهور – کنسرت تصویری حسین علیزاده، ارشد طهماسبی و مجید خلج

۴

ماهور – کامبیز روشن‌روان، محمدرضا شجریان (۱۳۵۴) – از مجموعه صدا برای نوجوانان

۳

حدیث عشق – به یاد استاد جواد معروفی

۱

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۲۵۱ – پرویز یاحقی، احمد عبادی و جهانگیر ملک

۱

نقش وفا – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک

۲

آینه در آینه – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک

۳

رندان قلندر – جلیل شهناز، حبیب‌الله بدیعی و جهانگیر ملک

کانال تـلـگرام خصـوصـی