دسته: عباس کاظمی

عباس کاظمی ( ۱۳۸۱- ۱۳۱۰) در آواز شاگرد میرزا علی قاری و در نی شاگرد مهدی نوایی و حسین یاوری بودند. ردیف‌هایی متفاوت از ردیف‌های رایج آوازی از ایشان برجا مانده‌است. این ردیف‌ها در دورانی که ایشان از ضعف سکته‌ی مغزی رنج می‌برده‌اند، اجرا و ضبط شده‌اند.

 

آثار جمع‌آوری شده از این هنرمند در سایت خصوصی به شکل زیر است:

۵ دیدگاه برای ردیف آوازی عباس کاظمی

ردیف آوازی عباس کاظمی

ردیف آوازی عباس کاظمی عباس کاظمی ( ۱۳۸۱- ۱۳۱۰) در آواز شاگرد میرزا علی قاری و در نی شاگرد مهدی…