دسته: آزاده احمدی

آزاده احمدی نوازنده عود، متولد ۳۰ مهر ۱۳۶۶ در تهران است. او کارشناس موسیقی از دانشگاه هنر در ۱۳۸۹است و در حال حاضر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد  اتنو موزیکولوژی در دانشگاه هنر می باشد. فراگیری موسیقی را نزد بهرام ساعد – علیرضا فیض بشی پور- محمد رضا ابراهیمی پیگیری کرده است. 
۰ Comment on پوریا اخواص، بهمن رجبی و گروه صنم – کنسرت ارسباران، تیرماه ۱۳۸۹

پوریا اخواص، بهمن رجبی و گروه صنم – کنسرت ارسباران، تیرماه ۱۳۸۹

بهمن رجبی و گروه صنم – کنسرت ارسباران، تیرماه ۱۳۸۹ گروه صنم به سرپرستی امیرعباس ستایشگر و بهمن رجبی نوازنده…