دسته: بامداد ملکی

بامداد ملکی نوازنده تنبک و سازهای کوبه‌ای (۱۳۶۴، تهران) وی نواختن تنبک را نزد محمود فرهمند بافی و عود را نزد محمد فيروزی فراگرفت. دوره سلفژ را نزد کامران اميد گذرانده است و از راهنمايی استاداني چون پژهام اخواص، پژمان حدادي و پدرام خاورزميني بهره گرفته است. او به همراه گروه خنيا و ديگر گروه‌ها كنسرت‌هايي در ايران و خارج از ایران اجرا كرده است.

۰ Comment on پوریا اخواص، بهمن رجبی و گروه صنم – کنسرت ارسباران، تیرماه ۱۳۸۹

پوریا اخواص، بهمن رجبی و گروه صنم – کنسرت ارسباران، تیرماه ۱۳۸۹

بهمن رجبی و گروه صنم – کنسرت ارسباران، تیرماه ۱۳۸۹ گروه صنم به سرپرستی امیرعباس ستایشگر و بهمن رجبی نوازنده…