دسته: حامد فکوری

حامد فکوری نوازنده تار متولد ۱۳۵۸ در تهران است. فراگیری موسیقی را با ساز تار از سال ۱۳۶۷ نزد زیدالله طلوعی آغاز کرد و ادامه یادگیری این ساز و دوره عالی ردیف موسیقی ایران را نزد داریوش پیرنیاكان گذارند. در سال ۱۳۷۷ وارد به دانشكده هنر و معماری شد و كارشناسی موسیقی کسب کرد.

آثار جمع‌آوری شده از این هنرمند در سایت خصوصی به شکل زیر است:

۰ Comment on ماه تارنوازان – حامد فکوری و فرهاد صفری

ماه تارنوازان – حامد فکوری و فرهاد صفری

ماه تارنوازان – حامد فکوری و فرهاد صفری خصوصی تقدیم می‌کند ماه تارنوازن هرشب ستاره‌ایتار : حامد فکوریتنبک : فرهاد…

۰ Comment on باغ و بهار و آینه – کنسرت صدیق تعریف و گروه نوروز در خانه فرهنگ ایتالیا

باغ و بهار و آینه – کنسرت صدیق تعریف و گروه نوروز در خانه فرهنگ ایتالیا

باغ و بهار و آینه – کنسرت صدیق تعریف و گروه نوروز در خانه فرهنگ ایتالیا آواز: صدیق تعریف تار:…