دسته: حاج قربان سلیمانی

۵ Comments

دوتار نوازی حاج قربان سلیمانی – ضبط شده توسط کیهان کلهر

   

۲ Comments

حاج قربان سلیمانی – موسیقی شمال خراسان(قوچان)

حاج قربان سلیمانی – موسیقی شمال خراسان(قوچان) دانلود  آموزش دانلود منبع عشق توام داغ چنان می‌کند کآتش سوزنده فغان می‌کند…