برچسب: دوتار نوازی حاج قربان سلیمانی – ضبط شده توسط کیهان کلهر در امریکا

۱۱ دیدگاه برای دوتار نوازی حاج قربان سلیمانی – ضبط شده توسط کیهان کلهر

دوتار نوازی حاج قربان سلیمانی – ضبط شده توسط کیهان کلهر

دوتار نوازی حاج قربان سلیمانی این آلبوم در علی‌آباد قوچان توسط کیهان کلهر ضبط شده است و به صورت رسمی…