برچسب: ردیف آوازی

۰ Comment

ردیف آوازی به روایت عباس کاظمی

عباس کاظمی ( ۱۳۸۱- ۱۳۱۰) در آواز شاگرد میرزا علی قاری و در نی شاگرد مهدی نوایی و حسین یاوری…

۶ Comments

مجموعه آثار منتشر شده در ردیف آوازی